Het langste park ontvouwt zich door stad en land
Zuid-Holland heeft grote behoefte aan nieuwe, toegankelijke groene ruimte, voor mens, dier en plant. Dat geldt voor de verdichtende stad, voor het intensiverende agrarische areaal én voor de uitgestrekte bedrijfs- of industrieterreinen.

Zuid-Holland heeft meer bomen nodig, om schaduw te leveren, nieuwe biodiversiteit te creëren, kleinschalige houtoogst te realiseren, en een openbaar pluklandschap te maken.

Zuid-Holland heeft een systeem aan kwaliteitsvolle verbindingen nodig dat zich onafhankelijk van de grote snelwegen en spoorlijnen kan ontvouwen.

Zuid-Holland heeft een contra-landschap nodig waarin je even ‘weg’ kan zijn.
Wandelen als ecologisch project: ontdek stad-land verbindingen. Casus in Delft - Midden-Delfland - Schiedam
We stellen voor om een ecologisch en metropolitaan pad te ontwikkelen op basis van 3 acties:

Lopen
Om Zuid-Holland te herontdekken, nieuwe verbindingen te creëren tussen plaatsen, buurten, mensen en verhalen binnen en buiten de stad.

Planten
Om een toegankelijk groen netwerk boven en onder de grond te ontwikkelen, als bron van biodiversiteit in Zuid-Holland.

Samen Groeien
Om samen een ecologisch en metropolitaan pad te onderhouden, te ontwikkelen en aan te passen als eerste antwoord op de huidige stedelijke en klimaatuitdagingen.
Project Data
Locatie
Provincie Zuid-Holland

Opdracht
Het Langste Park van Zuid-Holland: ontwikkel het Zuid-Hollandse wandelnetwerk en leg tegelijkertijd een betere ecologische verbinding tussen de bestaande natuurgebieden en de steden

OpdrachtgeverSee More Work

Back to Top